Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, poslechu a psaní. Ústí část prověří Vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situaci.

Zkouška                    Doba trvání (čistý čas)

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

Čtení                         25 minut
Poslech                     35-40 minut
Psaní                         15 minut

ÚSTNÍ ZKOUŠKA       10 minut

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny. Pozor, jedná se pouze o dobu trvání zkoušky. Celá zkouška včetně registrace a přestávek může trvat mnohem déle. Informujte se na příslušné škole. Celou dobu písemné zkoušky musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet. Po písemné části následuje zkouška z mluvení.

Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku. 

Co děláte při zkoušce
Při zkoušce čtení dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní listy.
Při zkoušce poslechu dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.
Při zkoušce psaní dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. 
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

Poplatek
První zkouška (s poukazem) je pro vás zdarma (neplatíte).
Za další zkoušky platíte - za každou 1 500 Kč. Zkoušku můžete opakovat ve stejné nebo v jiné škole.

Ukázka zkoušky
Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si můžete vyzkoušet své znalosti. K přípravě na zkoušku je k dispozici i příručka s názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Více informací v sekci Příručka.