Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, poslechu a psaní. Ústí část prověří Vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situaci.

Zkouška                              Doba trvání (čistý čas)

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

Čtení                                   25 minut
Poslech                               35-40 minut
Psaní                                   15 minut

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                 10 minut

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny. Pozor, jedná se pouze o dobu trvání zkoušky. Celá zkouška včetně registrace a přestávek může trvat mnohem déle.

Celou dobu musí uchazeč zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet.

Všechny odpovědi píše uchazeč do ODPOVĚDNÍHO LISTU typizovanou propisovací tužkou, kterou zkušební instituce obdržela od NÚV. V případě nesprávné odpovědi opravuje uchazeč podle pokynů zadavatele a podle postupu naznačeného na odpovědním listě.

Za každou část zkoušky může uchazeč získat maximálně 20 bodů. V každé části musí získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhne 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůže se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musí opakovat. Pokud neuspěje u ústní části, musí také opakovat celou zkoušku.

Co dělá uchazeč při zkoušce
Při zkoušce čtení dostane text s úkoly. Odpovědi píše na odpovědní listy.
Při zkoušce poslechu dostane text s úkoly. Poslouchá nahrávku a odpovědi píše na odpovědní listy.
Při zkoušce psaní dostane úkoly a píše vlastní text na odpovědní listy.
Při zkoušce mluvení odpovídá na otázky a mluví podle obrázků.

Poplatek
První zkouška je pro uchazeče s POUKAZEM zdarma.
Za další zkoušky uchazeč platí - za každou 1 500 Kč. Zkoušku může opakovat ve stejné nebo v jiné škole. 

Ukázka zkoušky
Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si může uchazeč vyzkoušet své znalosti z českého jazyka na úrovni A1 ve formátu, ve kterém je zkouška předkládána. Dále je k dispozicinová příručka s názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Více informací o příručce v sekci Příručka. Prosíme učitele, aby využívali těchto materiálů k přípravě na zkoušku.