V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření na základě vývoje epidemiologické situace v České republice se od termínu 20. května 2020 plně obnovuje poskytování zkoušky z českého jazyka za účelem získání trvalého pobytu v ČR.

Informační video

Informační video o zkoušce z českého jazyka je určené pro cizince, kteří žádají o povolení k trvalému pobytu v ČR a chystají se na zkoušku z češtiny. Video cizince provází celým procesem, jehož cílem je úspěšné složení zkoušky a získání Osvědčení o znalosti českého jazyka, které je důležitou podmínkou pro udělení trvalého pobytu v ČR. Video moderním a přátelským způsobem zprostředkovává základní informace o zkoušce, a to zejména:

  1. co vše je nutné vědět před zkouškou,
  2. jak a kde se na zkoušku přihlásit,
  3. jak zkouška probíhá,
  4. jak se sděluje výsledek zkoušky.

Délka videa je bezmála 16 minut. Video je v českém jazyce, tedy kromě pasáží, ve kterých spolu hovoří cizinci. Video je k dispozici ve verzi s českými titulky a ve verzi bez českých titulků. Video zahrnuje všechny důležité informace ke zkoušce a užitečné odkazy.