V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření na základě vývoje epidemiologické situace v České republice se od termínu 20. května 2020 plně obnovuje poskytování zkoušky z českého jazyka za účelem získání trvalého pobytu v ČR.

Ke stažení

  • Usnesení vlády k Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu (PDF)
  • Modelová verze zkoušky (2014) (PDF)
  • Vzor protokolu o konání zkoušky (DOC, PDF)
  • Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu na území ČR (PDF)
  • Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu (PDF)
  • Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka (PDF)
  • Vyhláška č. 348/2008 Sb.o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky (PDF)
  • Vzor poukazu na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka (PDF)
  • Osvědčení o znalosti českého jazyka (PDF)
  • Přihlašovací lístek ke zkoušce (PDF)