Татаж авах

 • Шалгалт өгч болох газрууд (PDF)
 • "Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү - А1 шалгалтын шинэ хэлбэр!" (2016) (PDF)
 • "Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү" (2012-2015) (PDF)
 • Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхийтовхимол (2019) - platná od května 2019 (PDF)
 • Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхийтовхимол (2018)(PDF)
 • Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхийтовхимол (2017) (PDF)
 • Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхийтовхимол (2016) (PDF)
 • Шалгалтын загвар бүхий товхимол (2014, 2015) (PDF)
 • Шалгалт өгөх журам (PDF)
 • БНЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суух зөвшөөрөл хүсэх өргөдөлд бүрдүүлбэл зохих баримт материалууд (PDF)
 • Чех хэлний шалгалт үнэ төлбөргүй өгөх эрхийн бичгийн загвар (PDF)
 • Чех хэлний шалгалтанд бэлдэх арга зүй (PDF)
 • Ухуулах хуудас 2010 (PDF)
 • Ухуулах хуудас 2015 (PDF)
 • Мэдээллийн карт 2015 (PDF)
 • БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад шаардагдах чех хэлний шалгалт өгөх арван журам
 • 2017 Ухуулах хуудас (PDF)
 • 2017 оны мэдээллийн зурагт хуудас (PDF)
 • 2017 Мэдээллийн карт (PDF)