V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření na základě vývoje epidemiologické situace v České republice se od termínu 20. května 2020 plně obnovuje poskytování zkoušky z českého jazyka za účelem získání trvalého pobytu v ČR.

Místa vydávající poukazy

Poukaz je cizinci vydáván zdarma (na základě jeho prohlášení, že má v úmyslu požádat o povolení k trvalému pobytu) na některém z pracovišť Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky: