Ссылки на источники информации

 • Ассоциация учителей чешского языка для иностранцев (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka)
  http://www.auccj.cz/
 • Иностранцы в Чешской Республике (Cizinci v České republice)
  http://www.cizinci.cz/
 • Человек в нужде – Информационная и медиальная Программа Миграция (Člověk v tísni - Informační a mediální Program migrace)
  http://migration4media.net/o-nas/
 • Дома в Чешской Республике (Doma v České republice)
  http://www.domavcr.cz/
 • Информационный портал Карловарского края – для национальных меньшинств и иностранцев (Informační portál Karlovarského kraje - pro národnostní menšiny a cizince)
  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/cizinci/cizinci.aspx
 • Информационный портал Моравскосилезского края – для национальных меньшинств (Informační portál Moravskoslezského kraje - pro národnostní menšiny)
  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/nme.html
 • Информационный портал Моравскосилезского края – образование учеников-иностранцев (Informační portál Moravskoslezského kraje - vzdělávání žáků-cizinců)
  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_sspjppc.html
 • Инклюзивная школа (Inkluzivní škola)
  http://www.inkluzivniskola.cz/
 • Интегрированный портал Министерства труда и социальных дел Чешской Республики (Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky)
  http://portal.mpsv.cz/sprava/multilang
 • Международная организация по миграции (IOM) (Mezinárodní organizace pro migraci (IOM))
  http://www.iom.cz/
 • Миграция online.cz (Migrace online.cz)
  http://www.migraceonline.cz/
 • Мультикультурный центр Прага (Multikulturní centrum Praha)
  http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
 • О чешском языке (O českém jazyce)
  http://www.czech-language.cz/index.php 
 • Портал для иностранок, работающих в иностранном домашнем хозяйстве (Portál pro cizinky pracující v cizí domácnosti)
  http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/
 • Portál pro výuku češtiny online je otevřen všem zájemcům o studium českého jazyka a jeho použití je zdarma. Původně byl vyvinut pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Může být však použit i jako doplňkový materiál ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Upozorňujeme tedy, že portál nebyl vyvinut pro účely přípravy na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
  http://mluvtecesky.net
 • Портал общественного управления ЧР, секция Иностранец (Portál veřejné správy ČR, sekce Cizinec) 
  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/9708?ks=882
 • СЛОВО 21 (SLOVO 21)
  http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci
 • Администрация учреждений для беженцев (SUZ) содержит Центры для поддержки интеграции иностранцев (Správa uprchlických zařízení (SUZ) - provozuje Centra na podporu integrace cizinců) 
  http://www.suz.cz/
 • Сайт Министерства труда и социальных дел об интеграции иностранцев (Stránky MPSV o integraci cizinců)
  http://www.mpsv.cz/cs/1278
 • Сайт Министерства внутренних дел – Информация для иностранцев (Stránky Ministerstva vnitra - Informace pro cizince)
  http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
 • Украинская инициатива в Чешской Республике (UIČR) (Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR))
  http://www.ukrajinci.cz/
 • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR))
  http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html