Шалгалтын бэлтгэл

Чех хэлний Харилцаа үйлдэлтэй туршилтын шалгалтыг өөртөө туршиж үзээрэй!

Үүнийг цахим хуудасны дээд хэсгээс олж болно. Уг шалгалт нь чех хэлний хамгийн доод буюу А1 төвшний шалгалт юм.

Та Харилцаа үйлдэлтэй туршилтын шалгалтаа амжилттай өгөв үү?

Та энд дурдсан шалгалт авах байгууллагуудын аль нэгийг сонгон, БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардлагатай чех хэлний шалгалт өгөхөөр бүртгүүлж болно.

Шалгалтын хуваарийг эндээс харж болно.

Та Харилцаа үйлдэлтэй туршилтын шалгалтанд унав уу?

Тэгвэл шалгалтанд доорх маягаар бэлдэж болно:

  • багшийн туслалцаагүйгээр өөрөө,
  • багшийн тусламжтайгаар өөрөө (гэр бүлийн гишүүн ч байж болно),
  • хэлний дамжаанд.

Шалгалт болохоос өмнө шалгалтын загвар бүхий товхимол болон Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үүшинэ гарын авлагатай танилцана уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Шинэ гарын авлага хэсгээс үзнэ үү.