Publikace A2

Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2) (2017)

Představujeme Vám novou publikaci Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2). Publikace prohlubuje a vychází z konceptu výuky češtiny jako druhého jazyka a navazuje na již předchozí uveřejněné výstupy, jmenovitě na Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) a Výuková videa, která jsou konkrétním nástrojem pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Publikace také především reaguje na zvažované navýšení úrovně zkoušky pro trvalý pobyt.

Zadání publikace vyplývá z úkolů uvedených v materiálech Postup při aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu (2017 a 2018) a dále z úkolu zpracovat koncepci a metodiku pro zkoušku z českého jazyka cizinců žádajících o trvalý pobyt na úrovni A2, kterou uložilo MŠMT usnesení vlády ke Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném soužití (2015) a jak také vyplývá z následných usnesení vlády k Postupu při realizaci Koncepce i v dalších letech (2016–2018).

Publikace je určena široké veřejnosti, která přichází do styku s cizinci na úrovni A2 nebo i na nižší úrovni a potřebuje se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace by měla napomoci, aby si tato veřejnost vytvořila reálnou představu o jazykových schopnostech nerodilých mluvčích na úrovni A2, ale nabízí také vhodné postupy, jak překonávat jazykovou bariéru v kontaktu s cizinci.

Příručka vychází v elektronické (PDF) i v tištěné podobě, aby mohla být přístupná široké veřejnosti.

V případě zájmu o výtisk této publikace nás kontaktujte na e-mailu: katerina.plainerova@nuv.cz.