Čeština pro cizince

Webové stránky www.cestina-pro-cizince.cz provozuje od června 2008 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dříve Výzkumný ústav pedagogický v Praze z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Portál je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice. Úspěšné složení zkoušky je od ledna 2009 podmínkou k tomu, aby cizinec získal povolení k trvalému pobytu v České republice.

Stránky přinášejí informace o tom, jak se na zkoušku připravit (znalosti je možné si ověřit v tzv. Zkoušce nanečisto), jaká jsou její pravidla a kde je možné zkoušku složit. Jejich součástí je také seznam škol (rozdělený podle krajů), které na zkoušku připravují. Nechybí ani další užitečné odkazy, které se týkají povolení k trvalému pobytu, poukazu na bezplatné složení zkoušky atd.

Všechny texty jsou v češtině a angličtině, vybrané informace také ve francouzštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, čínštině, mongolštině a arabštině. Národní ústav pro vzdělávání zajistil také informační letáky v několika jazykových mutacích.

Webové stránky Čeština pro cizince jsou určeny i vyučujícím a zkoušejícím, kteří tu kromě jiného najdou také Metodiku k výuce češtiny. Tuto metodiku Národní ústav pro vzdělávání zdarma rozeslal (na CD) do všech škol, které mají právo zkoušet češtinu pro cizince a zároveň k ní zajistil i školení pro učitele.