Tiếng Séc cho người nước ngoài

Từ tháng sáu 2008, Viện quốc gia về đào tạo, tổ chức tư vấn giáo dục và tổ chức đào tạo tiếp cho đội ngũ cán bộtrong ngành giáo dục (trước đây làViện nghiên cứu sư phạm tại Praha) quản lý trang web www.cestina-pro-cizince.cz. Viện này được Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể dục uỷ nhiệm. Cổng điện tử này đặt trọng tâm chủ yếu vào kiểm tra tiếng Séc cho việc cấp vĩnh trú tại CH Séc. Từ tháng một năm 2009, người nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kiểm tra này để có thể xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc.

Trang web này chứa thông tin về việc chuẩn bị kiểm tra (có thể tự kiểm tra trình độ mình trong Zkouška nanečisto - Kiểm tra thử), về các điều lệ kiểm tra, về địa điểm tổ chức kiểm tra (seznam škol - danh mục của các trường được phân chia theo tỉnh). Trang web ngày cũng bao gồm přehled škol - bảng tóm tắt của các trường tổ chức khoá học tiếng Séc và những thông tin có ích khác liên tới Giấy phép vĩnh trú (povolení ktrvalému pobytu), Phiếu đăng ký kiểm tra miễn phí (poukaz na bezplatné složení zkoušky) v.v.

Tất cả các bản văn được nêu bằng tiếng Séc và tiếng Anh, một số thông tin chọn lọc cũng được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ucraina, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Mông Cổ và tiếng A-rập. Viện quốc gia về đào tạo cũng đã in tờ rơi thông tin bằng một số ngôn ngữ khác nhau.

Trang web Tiếng Séc cho người nước ngoài cũng dành cho đội ngũ giáo viên và người kiểm tra. Ngoài ra họ còn tìm được Phương pháp việc dạy tiếng Séc (Metodika k výuce češtiny). Viện quốc gia về đào tạo đã gửi Phương pháp này đi (trên đĩa CD) cho tất cả các trường có quyền tổ chức kiểm tra tiếng Séc của người nước ngoài và đồng thời, cũng đã tổ chức tập huấn cho các giáo viên.