Навчальне відео

Навчальні відео призначені для навчання чеської мови як другої мови, тобто для іноземців, котрим чеська мова потрібна в повсякденних ситуаціях у Чеській Республіці. Відео фіксують ситуації, коли іноземець вступає у формальну комунікацію зі суспільством більшості. Відео мають за мету заохотити іноземця до спілкування чеською мовою не лише в формальних ситуаціях. Вихідною точкою слугує переконання, що іноземці не можуть добре інтегруватися в суспільство, якщо єдиними неформальними зв’язками, які вони мають, є контакти лише в рамках своєї спільноти.     

Відео включають наступні темиЖитло (3 ситуації), Вирішення кризових ситуацій, Медичне обслуговування і медичне страхування (3 ситуації), Спілкування з поліцією, Робота, Спілкування з органами влади, Поїздка, Оточення і погода (2 ситуації), Контакт зі суспільством більшості (2 ситуації). На кожну тему було створено два відео, одне на мовному рівні А1 і одне на мовному рівні А2. Крім того, кожне відео розроблене у варіанті без чеських субтитрів і у варіанті з чеськими субтитрами. 

Навчальні відео були підготовлені з метою допомогти при тренуванні комунікативної інтеракції, як у фазі прослуховування, так у фазі мовлення. Конкретні пропозиції і види діяльності для роботи з відео викладачі знайдуть у доданих робочих аркушах, які були створені до вибраних відео. Поступово до кожного відео буде пропонуватися як мінімум один робочий аркуш. Всі робочі аркуші є у форматі doc і pdf і до них надається ключ (Ключ A1Ключ A2). Формат doc, в якому можна редагувати, дає вчителю можливість модифікувати робочий аркуш відповідно до власного уявлення і потреб студентів. Отже, немає необхідності, щоб викладачі використовували робочі аркуші в існуючому вигляді, якщо буде визначена інша мета заняття, яка не збігатиметься з метою, що випливає з робочих матеріалів. Викладачі можуть використати з них, скажімо, тільки одну вправу, що стане в пригоді їхній меті. І з цієї причини робочі аркуші призначені в першу чергу для вчителів і не передбачається, що студент буде працювати з ними самостійно без попередніх інструкцій. До робочих аркушів ми не надаємо детальну методику, а швидше лише добірку ідей і пропозицій, які могли б мотивувати викладача до власної креативності. Передумовою для роботи з відео і робочими аркушами є наявність у викладача певного попереднього досвіду.   

Теми:

Скільки і які відео були створені?

Загалом було опрацьовано 15 ситуацій, причому кожна ситуація підготовлена як на мовному рівні A1, так і на мовному рівні A2. Таким чином, йдеться про загалом 30 відео. На двох мовних рівнях показано, що з набуванням мовної компетенції підвищується і самостійність користувача мови. З більшою самостійністю скорочуються витрати іноземця на мовну допомогу і одночасно зростає потенціал інтеграції в суспільство більшості. Відео мають мотивувати іноземців до подолання страху при контакті з чехами, навчити їх, як вони можуть вчити мову, а також, як компенсувати їхнє (поки що) недостатнє знання.

Які теми є у відео?

Всі відео фіксують ситуації, коли іноземець вступає у формальну комунікацію зі суспільством більшості. Відео включають наступні теми: Житло, Вирішення кризових ситуацій, Медичне обслуговування і медичне страхування, Спілкування з поліцією, Робота, Спілкування з органами влади, Поїздка, Оточення і погода, Контакт зі суспільством більшості.

Теми враховують потреби цільової групи іноземців, які клопочуть про надання дозволу на постійне проживання. Наприклад, у темі Житло іноземці не поселяються в готель, а вирішують проблему з власником квартири. Міняються зміною в темі Робота у зв’язку з іспитом з чеської мови і питання стосуються колонки в бланку установи. 

Як були утворені відео?

Вихідною концепцією для створення відео є публікація Референційний опис чеської мови для цілей іспиту з чеської мови для постійного проживання у ЧР – рівні  A1, A2. При підготовці відео також бралися до уваги реальні мовні потреби іноземців та досвід авторів відео у навчанні іноземців на курсах чеської мови. 

Для кого призначені відео?

Відео призначені для навчання іноземців, які користуються чеською мовою як другою мовою, тобто їм потрібна чеська мова в повсякденних ситуаціях у Чеській Республіці. Відео призначені для лекторів курсів чеської мови як другої мови. 

Чому вводити відео в навчальний процес?

За посередництва відео увазі іноземців представлена аутентична комунікативна ситуація повністю і вони мають можливість ознайомитися з мовними структурами в конкретному контексті та з соціокультурним контекстом.

Іноземці мають можливість бачити і чути різних комунікантів і їхні мовленнєві стилі. Відео зрозуміле і доступне для всіх іноземців, незважаючи на їхній рівень знання чеської мови. Воно зрозуміле навіть у випадку, якщо іноземці відвідують курси без мови-посередника. Завдяки тому, що контекст можна бачити, не потрібно вводити студентів у контекст словами, що часто зі студентом-початківцем без мови посередника не тільки важко, а може й неможливо. 

У відео показані ситуації, які важко симулювати на заняттях також через те, що вони не подані в підручниках. 

Крім того, в кожній комунікативній ситуації іноземці можуть освоїти більше комунікативних навичок, тобто, що з відеозаписами можна працювати в рамках декількох тем. Відео сформовані не тільки на тематичній основі /в аптеці – ліки, за рецептом, на порожній шлунок, нежить, кашляти/, а й на мовно функціональній /прохання, запитання, вибачення, подяка, перевірка інформації/.

Для студентів відео є урізноманітненням навчання. Воно допомагає всім студентам одночасно в тому самому часовому відрізку, заохочуючи їх до активності, та ознайомлює їх із чеським середовищем.

Відео можна використати для розучування комунікативних стратегій, які іноземці можуть застосувати в багатьох звичайних комунікативних ситуаціях (прохання, вибачення, перевірка розуміння і т. д.) в аутентичному контексті. Одночасно відео пропонує студентам поглянути на сутність інтеркультурної освіти – вони мають можливість ознайомитися з типовими жестами і звичаями, що супроводжують різні комунікативні ситуації. 

Одна з цілей відео полягає у тому, щоб звернути увагу на те, що без доброзичливості партнера-комуніканта спілкуватися на рівні A1 важко і що носій мови повинен сприяти тому, щоб комунікація була успішною.    

Як поводитися з відео і робочими аркушами у процесі навчання?

  • Спочатку вчитель мав би ознайомитися зі змістом і сценарієм відео. Великим помічником для зрозуміння мети відео є таблиця, в якій наведено, що конкретно розвиває відео у мові;
  • Перш ніж використати відео і робочий аркуш у навчальному процесі, вчитель повинен точно визначити навчальну мету і чому він використовує у навчальному процесі дане відео;
  • Студенти повинні знати, чому вони дивляться дане відео, і отримати до нього ясно дані завдання;
  • Завжди є доречним застосовувати різні види діяльності до, під час і після перегляду відео;
  • У вступній фазі студенти мали би отримати уявлення про те, чого стосуватиметься відео, які вони можуть мати очікування, вони ознайомлюються з потенційно новою лексикою, яку пізніше почують, і з’ясовують ключові слова і фрази, з якими пізніше будуть працювати. Тобто необхідно запобігти фрустрації студента внаслідок  незрозуміння і складності тексту, який прозвучить у відео, що знову ж таки пов’язано з хорошим планом навчання і продуманими видами діяльності.