Thông tin về kiểm tra

Cuộc kiểm tra có hai phần: kiểm tra viết và kiểm tra miệng. Phần viết kiểm tra khả năng đọc, nghe và viết. Phân miệng kiểm tra khảnăng trả lời các câu hỏi và phản ứng với tình huống.

Kiểm tra                                          Thời gian làm bài

KIỂM TRA VIẾT

Đọc                                                   25 phút
Nghe                                                35-40 phút
Viết                                                   15 phút

KIỂM TRA MIỆNG                           10 phút

Tổng thời gian của cuộc kiểm tra kéo dài khoảng 1,5 giờ.Chú ý - thời gian đó chỉ là thời gian kiểm tra, phải tính thêm có thời gian dành cho đăng ký và nghỉ giải lao nên toàn bộ thời gian thi sẽ lâu hơn. Anh/chị kiểm tra lại thông tin tại trường mìnhđã đăng kýTrong suốt thời gian kiểm traviết thí sinh phải ở trong phòng kiểm tra và không thể đi ra ngoài. Sau phần viết là phần kiểm tra miệng.

Thí sinh viết tất cả câu trả lời vào tờ GIẤY TRẢ LỜI (ODPOVĚDNÍ LIST).

Trong mỗi phần của bài kiểm tra, thí sinh có thể được tối đa là 20 điểm, tối thiểu phải là 12 điểm, tức là 60 %. Nếu không được 60 % trong một trong những phần của bài kiểm tra viết (đọc, nghe, viết), thí sinh không được tham gia kiểm tra miệng. Trường hợp như vậy, thí sinh phải đi kiểm tra lại. Nếu thí sinh không đạt được kiểm tra miệng, thí sinh cũng phải đi kiểm tra lại toàn bộ, cả phần viết lẫn phần miệng.

Thí sinh làm gì khi kiểm tra
Khi đi kiểm tra đọc, thí sinh được nhận bài tập và viết câu trả lời vào tờ Giấy trả lời/ODPOVĚDNÍ LIST.
Khi đi kiểm tra nghe, thí sinh được nhận đoạn văn với bài tập, nghe ghi âm và viết câu trả lời vào Giấy trả lời.
Khi đi kiểm tra viết, thí sinh được nhận bài tập và viết bài của mình vào Giấy trả lời.
Khi kiểm tra miệng, thí sinh trả lời câu hỏi và nói theo những bức tranh.

Lệ phí
Thí sinh không phải trả tiền cho cuộc kiểm tra đầu tiên (nếu trình Phiếu) .
Nếu đi kiểm tra lại, thí sinh phải trả lệ phí là 1.500 Kč cho mỗi lần kiểm tra lại. Thí sinh có thể được kiểm tra lại ở trường mình đã làm bài kiểm tra hoặc ở trường khác.

Đề kiểm tra mẫu
Trên trang web này, thí sinh có thể tìm được sách giới thiệu với đề bài mẫu bao gồm tất cả các phần của bài kiểm tra và đề bài mẫu tương tác. Đề này giúp thí sinh tự kiểm tra trình độ của mình. Có cả cẩm nang mới để chuẩn bị cho bài kiểm tra với tên Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Để biết thêm, xem phần Cuốn cẩm nang mới.