Pokyny k organizaci zkoušky

(výtah z Pokynů k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR)

Nové zásady realizace zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR vycházejí ze snahy zabezpečit stejné podmínky zkoušení ve všech školách oprávněných provádět zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Některé záležitosti spojené se zkouškou a s vnitřním chodem instituce si škola i nadále stanovuje sama.

Následující zásady a principy zkoušení zkoušky je nutné respektovat:

  • termíny a čas konání zkoušky jsou centrálně stanoveny MŠMT;
  • zkouší se jednou týdně vždy ve středu a jednou měsíčně druhou sobotu v měsíci;
  • ředitel školy a jím pověřený pedagogický garant zkoušky jsou odpovědni za správnost celého procesu zkoušení;
  • zkoušku zajišťují tito pracovníci: ředitel, pedagogický garant zkoušky, organizátor, zadavatel a hodnotitel písemné části zkoušky, tazatel a hodnotitel ústní části zkoušky;
  • všichni zkoušející musí úspěšně absolvovat školení examinátorů zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR;
  • organizátor zkoušky je důležitým administrativním průvodcem uchazeče od procesu přihlášení ke zkoušce až po vydání Osvědčení o zkoušce;
  • o zkoušku se přednostně ucházejí uchazeči s Poukazem MV;
  • uchazeč vystupuje po celou dobu zkoušky pod přiděleným kódem;
  • škola spolupracuje s cizineckou policií a krajskými pracovišti Odboru azylové a migrační politiky MV.