S ohledem na nařízení vlády o vyhlášení karantény pro celou Českou republiku se termín zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt dne 25. 3. 2020 ruší.

Příprava na zkoušku

Na požadovanou zkoušku úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen A1) se může cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu, připravit v jazykovém kurzu češtiny pro cizince. Kurz však není podmínkou k samotnému absolvování zkoušky.

Tým odborníků vypracoval Metodiku přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Doporučujeme se s touto Metodikou seznámit, neboť jakýkoliv kurz z češtiny pro cizince s výstupní úrovní A1 není automaticky přípravou na požadovanou zkoušku. Jinými slovy, absolvent jazykového kurzu češtiny pro cizince s výstupní úrovní A1 má sice znalosti z českého jazyka na úrovni A1, ale s formou zkoušky není obeznámen, což by mohlo být důvodem k tomu, že u ní nemusí uspět.

Na zkoušku se žadatel o trvalý pobyt může připravit v zásadě třemi způsoby:

  1. individuálně bez pomoci lektora,
  2. individuálně s pomocí lektora (může jím být i rodinný příslušník),
  3. v jazykovém kurzu.

K přípravě na zkoušku lze využít:

Před zkouškou by se uchazeči měli seznámit s brožurou s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje úplný formát zkoušky včetně řešení. Vyučujícím i zkoušejícím, kteří připravují cizince na úspěšné zvládnutí požadované zkoušky z češtiny, doporučujeme se s formou a obsahem zkoušky seznámit. Podrobnější informace ke zkoušce naleznete dále na těchto stránkách.