Soupis lexikálních jednotek úrovně A1, A2


V roce 2014 byl vydán zcela nový referenční popis českého jazyka. Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2 byla vyvinuta pro potřeby tvorby zkoušek pro migranty a zároveň i jako nástroj pro učitele, kteří tyto migranty ke zkouškám připravují. Přílohou, ale zároveň i hlavní částí tohoto Popisu je Soupis lexikálních jednotek úrovně A1, A2, který shrnuje veškeré lexikální jednotky na úrovni A1 a A2 související s kontextem migrantských zkoušek.

Soupis lexikálních jednotek je zde k dispozici v interaktivní online podobě.

Zobrazit nápovědu

Jsou tři způsoby, jak v Soupisu vyhledávat:

1) Zadejte výraz nebo část výrazu do vyhledávacího pole "Najít slovo/frázi/sousloví/vazbu". Jsou 3 možnosti vyhledávání:

a) bez omezení - hledá se libovolný výskyt zadaného výrazu. Např. zadáním výrazu "co" budou nalezena jak slova "co", "co máme dělat", "co máš/máte nejraději" ... tak i slova, která pouze výraz "co" obsahují tedy např. "něco", "pracovat", "tancovat" ...

b) začínající výrazem - hledá se slovo, které začíná zadaným výrazem. Např. zadáním výrazu "a" budou nalezeny výrazy: "a", "aby", "adoptivní", "adresát" ...

c) obsahující výraz - hledá se výskyt vyhledávaného výrazu, který stojí samostatně. Např. zadáním "co" budou nalezeny výrazy "co", "co máme dělat", "co máš/máte nejraději". Slova, která pouze "co" obsahují, tedy např. "něco", "pracovat", "tancovat", nalezena nebudou. 

2) Použijte filtr v následujících kategoriích:

a) úroveň (A1, A2),

b) typ (slovo, fráze, sousloví, vazba),

c) pokud zvolíte typ "slovo", je možné omezit slovní druh,

d) pokud zvolíte slovní druh "substantivum", je možné slova ještě omezit podle rodu a čísla,

e) pokud zvolíte slovní druh "verbum", je možné slova navíc omezit podle vidu.

3) Kombinujte oba předchozí způsoby. Poslední způsob vyhledání umožní co nejpřesnější vyhledání výrazu či výrazů.