Upravené vydání Referenčního popisu

08. 12. 2016

Upravené vydání Referenčního popisu češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 bylo zveřejněno a je dostupné v elektronické podobě na našem portálu Referenční popis češtiny.

Upravené vydání vychází z elektronické verze příručky publikované Národním ústavem pro vzdělávání v roce 2014. Pro nové vydání byla přepracována 2. kapitola a dílčím způsobem upraveny další části.

V případě zájmu o zaslání tištěné podoby, zašlete Váš požadavek na email katerina.plainerova@nuv.cz.