Video giảng dạy tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai

15. 02. 2017

Chúng tôi bộ video giảng dạy hoàn toàn mới dành cho việc học tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai, nghĩa là cho người nước ngoài mà cần tiếng Séc hàng ngày trongmọi hoàn cảnh tại Cộng hoà Séc, cụ thể như hẹn gặp nha sĩ, giải quyết vấn đề với chủ nhà hoặc mượn cái gì đó của hàng xóm. Tất cả gồm 30 tập video với trình độ tiếng Séc A1 và A2

Để bổ sung cho các video nêu trên năm nay NÚV sẽ tổ chứccác buổi tập huấn gây cảm hứng cho các giáo viên dạy tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai. Tại các buổi này sẽ có nhiều cách giảng dày khi dùng video trong buổi học. Để biết thêm, hãy xem trang web của chúng tôi.