Chuẩn bị cho đợt kiểm tra

Anh/chị hãy thử kiểm tra mẫu tương tác tiếng Séc!

Anh/chị tìm được bài kiểm tra tại thanh trêncủa trang web. Đây là trình độ thi thấp nhất được gọi là trình độ A1.

Anh/chị có đạt sau khi kiểm tra mẫu tương tác không?

Nếu đạt, anh/chị có thể đăng ký kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc tại một trong những đơn v kiểm tra được chọn tại đây.
Ngày kiểm tra được nêu ở đây.

Anh/chị kiểm tra mẫu tương tác không đạt?

Nếu không đạt, anh/chị có thể chuẩn bị kiểm tra bằng cách:

  • tự học, không có giáo viên,
  • với giáo viên riêng (cũng có thể là thành viên của gia đình anh/chị),
  • trong khoá dạy tiếng Séc

Trước khi làm kiểm tra, hãy đọc kỹsách giới thiệu với đề bài kiểm tra mẫu của bài kiểm tra và cẩm nang là Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Để biết thêm, xem phần Cuốn cẩm nang.